Geschiedenis

In 1895 werd Tjaden als een bouwbedrijf in Haarlem opgericht. Al snel werd het bemalen van eigen bouwprojecten een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden en werd Tjaden ook door andere bedrijven ingehuurd om putten droog te malen. Het bedrijf groeide langzaam maar zeker tot een grondboorbedrijf van formaat, de bouwactiviteiten werden gestaakt, het boren en bemalen bleek een lange toekomst in het vooruitzicht te hebben.

In 1941 verhuisde het bedrijf naar een ruime locatie waar het 65 jaar later in 2006 verhuisde naar Rotterdam. Het bedrijf was destijds ook gevestigd in Haaren (NB).

Tijdlijn geschiedenis Tjaden

De ontwikkeling van Tjaden

In de jaren ’70 ontwikkelde Tjaden de zogenaamde retourbemaling, waarbij grondwater terug in de bodem werd geïnfiltreerd. Talloze retourvelden werden op Schiphol aangelegd waarmee proefondervindelijk de beste technieken werden ontwikkeld. Het door Tjaden in 1976 opgerichte adviesbureau bleek een waardevolle aanvulling op het bestaande grondboorbedrijf. Grote projecten konden van A tot Z worden uitgevoerd, waaronder diverse grote projecten van de Deltawerken in Zeeland.

Aan het begin van de jaren ’90 is Tjaden als één van de eerste boorbedrijven gestart met het realiseren van bodemenergiesystemen, de Warmte-Koude Opslagsystemen. Nu, ruim 30 jaar later, is Tjaden nog steeds een belangrijke en grote speler op de markt, het leveren van kwaliteit is de kracht van deze langdurige marktpositie.

Inmiddels is Tjaden uitgegroeid tot een internationaal opererende aannemer met als thuismarkten Nederland en België.

Projecten