• QHSE
 • QHSE
 • QHSE

QHSE

De kaders waarbinnen Tjaden de organisatie inricht en haar werkzaamheden verricht, worden bepaald door de zorg voor kwaliteit, gezondheid, veiligheid en de omgeving. Deze vier onderwerpen, samengevat in de Engelse afkorting QHSE, zijn volwaardige aandachtgebieden van zowel management als werknemers die zijn geïntegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Kwaliteit
Tjaden streeft naar een maximale klantentevredenheid door het werk in één keer goed te doen, zonder materiële schade aan te richten.

Gezondheid en veiligheid
Het voorkomen van ongevallen, gevaar voor de omgeving en letsel of schade aan de gezondheid en het welzijn van iedereen die voor of namens ons werkt, heeft voor Tjaden de hoogste prioriteit. De geldende arbowet- en regelgeving dient hierbij als minimumeis.

Milieu
Wij voorkomen onnodige belasting van of schade aan het milieu en hinder aan de omgeving. De geldende milieuwet- en regelgeving dient hierbij als minimumeis. Een CO2 reductieplan maakt eveneens deel uit van onze bedrijfsvoering.

MVO & duurzaamheid:
Wij creëren op integere wijze maatschappelijke waarde door het continu vinden van balans in investeringen ten aanzien van bedrijfscontinuïteit, bedrijfsprocessen, onze medewerkers en onze (leef)omgeving. Daarbij betrekken wij onze belangrijkste stakeholders en baseren wij ons minimaal op de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast investeren wij waar mogelijk in de ontwikkeling van innovatieve en duurzame producten, zodat ook onze relaties in de keten hun duurzaamheid kunnen vergroten.

Deze waarden zijn nader uitgewerkt in de Beleidsverklaring KAM-MVO en samengevat in onderstaande tien praktische gouden regels.

Tien gouden regels:

Al onze werknemers ontvangen een KAM-MVO instructieboekje dat deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst. 
Dit boekje bevat onder andere de tien gouden regels, een praktische uitwerking van het Tjaden motto 'Samen zorgvuldig en zorgzaam werken'.


1. Werk veilig of werk niet
2. Doe het werk in één keer goed
3. Spreek elkaar aan op onveilig gedrag
4. Zorg dat je fit bent
5. Wees zuinig op materieel, materialen en grond- en brandstoffen
6. Voorkom hinder voor de omgeving en het milieu
7. Houd je werkplek netjes en schoon
8. Draag voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen
9. Ruim afvalstoffen op
10. Gebruik je verstand!

 • projecten

  WKO Quartier Bleu te Hasselt WKO Quartier Bleu te Hasselt

  WKO Quartier Bleu te Hasselt

  Boren en ontwikkelen van 6 bronnen voor WKO Quartier Bleu te Hasselt

 • projecten

  Bemaling fietsenstalling Koningin Julianaplein den Haag Bemaling fietsenstalling Koningin Julianaplein den Haag

  Bemaling fietsenstalling Koningin Julianaplein den Haag

  Deepwell bemaling binnen CSM wand tbv aanleg van de fietsenkelder op het Koningin Julianaplein te Den haag

 • projecten

  Bemaling Air Liquide leiding Bemaling Air Liquide leiding

  Bemaling Air Liquide leiding

  Voor een nieuw leidingtracé tussen Zelzate en Temse verzorgt Tjaden BV de bronbemalingswerkzaamheden.

 • projecten

  The Base Schiphol The Base Schiphol

  The Base Schiphol

  Spannings en retourbemaling op Schiphol voor de nieuwbouw van The Base