• Demiwater leiding Europoort
 • Demiwater leiding Europoort
 • Demiwater leiding Europoort

Demiwater leiding Europoort

In de Europoort Rotterdam wordt een nieuwe Demiwater leiding aangelegd. Evides is hiervan de opdrachtgever, Ooms Construction BV de hoofdaannemer en Tjaden BV is onderaannemer voor de bemalingwerkzaamheden. Het ca 6,8 km lange tracé wordt met behulp van vertikale filters en dieselpompen bemalen. Om de lozingspunten te bereiken wordt soms gebruik gemaakt van leidingbruggen.

 • projecten

  Arc de Dierrey Arc de Dierrey

  Arc de Dierrey

  Bij de aanleg van transportleidingen voor GRTgaz verzorgde Tjaden de bronbemaling. Daarbij moesten grote hoeveelheden grondwater onttrokken worden.

 • projecten

  WKO-systeem Artis WKO-systeem Artis

  WKO-systeem Artis

  Artis maakt voor de koeling van twee rijksmonumenten, voortaan gebruik van een open WKO-systeem. Tjaden legde het systeem aan in opdracht van Imtech.

 • projecten

  Bemaling uitbreiding VUmc Bemaling uitbreiding VUmc

  Bemaling uitbreiding VUmc

  Tjaden voert in opdracht van Ballast Nedam Speciale Projecten de bemaling uit voor de uitbreiding van het VU medisch centrum Amsterdam.

 • projecten

  Demiwater leiding Europoort Demiwater leiding Europoort

  Demiwater leiding Europoort

  Bemalingwerkzaamheden deeltraject C demiwater leiding Europoort Rotterdam