• Bemalingwerkzaamheden Randstad 380kV Noordring
 • Bemalingwerkzaamheden Randstad 380kV Noordring
 • Bemalingwerkzaamheden Randstad 380kV Noordring
 • Bemalingwerkzaamheden Randstad 380kV Noordring
 • Bemalingwerkzaamheden Randstad 380kV Noordring

Bemalingwerkzaamheden Randstad 380kV Noordring

Tussen de Zuidelijke Ringvaart en Bleiswijk wordt een uitbreiding van het 380kV hoogspanningsnetwerk gerealiseerd waarvoor Tjaden BV de bemalingwerkzaamheden verzorgt. Er worden ca 180 mastfundaties gemaakt, 10 kilometer ondergrondse hoogspanningskabelverbinding aangelegd en bestaande vakwerkmasten worden verwijderd. BAM is de hoofdaannemer van het project.

Het tracé is voornamelijk gelegen in buitengebied en kruist verschillende poldergebieden. De bodemopbouw kenmerkt zich met een deklaag van klei en veen met daaronder het 1e watervoerende pakket. In laag gelegen gebieden staat de stijghoogte van het grondwater boven maaiveld.

Voor het droog houden van de sleuven & bouwputten kon grotendeels met een open bemaling worden volstaan. Voor het verlagen van de stijghoogte in het watervoerende pakket zijn deepwells geboord; het opgepompte grondwater uit deze spanningsbemaling wordt terug de bodem in gepompt tpv de retourvelden op enige afstand van de onttrekking. Om de retourvelden te bereiken zijn tijdelijke lange afvoerleidingen aangelegd met bovengrondse kruisingen van de bestaande wegen.

 • projecten

  Retourbemaling Utrecht Retourbemaling Utrecht

  Retourbemaling Utrecht

  In Utrecht bemaalden we de grootste bouwput van Nederland bij de bouw van het nieuwe hart van het stadsdeel Leidsche Rijn. Hiervoor werden onder meer deepwells ingezet.

 • projecten

  Bemaling Air Liquide leiding Bemaling Air Liquide leiding

  Bemaling Air Liquide leiding

  Voor een nieuw leidingtracé tussen Zelzate en Temse verzorgt Tjaden BV de bronbemalingswerkzaamheden.

 • projecten

  Verleggen watertransportleidingen Dordrecht Verleggen watertransportleidingen Dordrecht

  Verleggen watertransportleidingen Dordrecht

  In opdracht van BAM Energie en Water heeft Tjaden de spanningsbemaling werkzaamheden uitgevoerd voor het verleggen van watertransportleidingen in Dordrecht.

 • projecten

  WKO-systeem Artis WKO-systeem Artis

  WKO-systeem Artis

  Artis maakt voor de koeling van twee rijksmonumenten, voortaan gebruik van een open WKO-systeem. Tjaden legde het systeem aan in opdracht van Imtech.