• Bemaling uitbreiding VUmc
 • Bemaling uitbreiding VUmc

Bemaling uitbreiding VUmc

Tjaden voert in opdracht van Ballast Nedam Speciale Projecten de bemaling uit voor de uitbreiding van het VU medisch centrum Amsterdam. Er wordt een groot ondergronds Diagnostisch Centrum gebouwd van 21.000 m² aan de zuidkant van het bestaande VUmc–complex aan de Boelelaan in Amsterdam. De kelder bevat twee dieper gelegen atria wat later binnentuinen worden.

In zekere zin is dit een bijzondere bemaling omdat alle typen bemaling worden toegepast. Ten behoeve van de ontgraving in het droge wordt gebruik gemaakt van zwaartekrachtbemaling in de zogenaamde wadzandlaag. Om opbarsten van het 1e watervoerende pakket te voorkomen wordt gebruik gemaakt van spanningsbemaling met 10 stuks bronnen met kleine onderwaterpompen. Het opbarsten van het 2e watervoerende pakket het wordt ook voorkomen door een spanningsbemaling in dit diepere pakket met diepe bronnen en grote onderwaterpompen. Om in de ontgraven bouwput droog te kunnen werken wordt gebruik gemaakt van vacuümbemaling en open bemaling. Het lozen van alle waterstromen wordt door middel van een centraal mengstation grotendeels terug in de bodem geïnjecteerd. Een deel van het water wordt geloosd via een zuiveringsbak op de nabijgelegen watergang, maar op enige afstand van de bouwput is op het eigen terrein van het VUmc-complex een retourveld aangelegd met diepe retourbronnen.

Tjaden BV heeft de gehele zorg van droge voeten weggenomen bij de klant. Tevens verzorgen wij de gehele online monitoring van waterstanden in de omgeving.

De totale looptijd van de bemaling bedraagt ca. 34 weken.
 

 • projecten

  Bemaling uitbreiding VUmc Bemaling uitbreiding VUmc

  Bemaling uitbreiding VUmc

  Tjaden voert in opdracht van Ballast Nedam Speciale Projecten de bemaling uit voor de uitbreiding van het VU medisch centrum Amsterdam.

 • projecten

  Arc de Dierrey Arc de Dierrey

  Arc de Dierrey

  Bij de aanleg van transportleidingen voor GRTgaz verzorgde Tjaden de bronbemaling. Daarbij moesten grote hoeveelheden grondwater onttrokken worden.

 • projecten

  The Base Schiphol The Base Schiphol

  The Base Schiphol

  Spannings en retourbemaling op Schiphol voor de nieuwbouw van The Base

 • projecten

  Bemalingwerkzaamheden Randstad 380kV Noordring Bemalingwerkzaamheden Randstad 380kV Noordring

  Bemalingwerkzaamheden Randstad 380kV Noordring

  Tjaden BV voert de bemalingwerkzaamheden uit voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en de Zuidelijke Ringvaart.