• Bemalingsadvies

Bemalingsadvies

Het opstellen van een bemalingsadvies heeft als voornaamste doelstelling om voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden te bepalen welke vorm van bemaling er noodzakelijk is, inzicht te verkrijgen in het waterbezwaar & de effecten van de bemaling naar de omgeving en de toetsing van de plannen aan de vergunning verlenende instanties.

Het bemalingsysteem en het, met behulp van modelberekeningen, verkregen waterbezwaar worden getoetst aan de eisen van het Waterschap. Er kan worden bepaald of er een vergunning dient te worden aangevraagd voor het onttrekken en / of lozen of dat er volstaan kan worden met een melding. Op basis van de modelberekeningen wordt een studie uitgevoerd naar de effecten van de bemaling in de omgeving.

Tjaden heeft een jarenlange praktische ervaring, welke in combinatie met theoretische kennis, een eigen bodemarchief en met moderne modellering software de aangewezen partij is voor het ontwerpen van bemalingen & het opstellen van bemalingsadviezen.

 • projecten

  Demiwater leiding Europoort Demiwater leiding Europoort

  Demiwater leiding Europoort

  Bemalingwerkzaamheden deeltraject C demiwater leiding Europoort Rotterdam

 • projecten

  The Base Schiphol The Base Schiphol

  The Base Schiphol

  Spannings en retourbemaling op Schiphol voor de nieuwbouw van The Base

 • projecten

  Retourbemaling Utrecht Retourbemaling Utrecht

  Retourbemaling Utrecht

  In Utrecht bemaalden we de grootste bouwput van Nederland bij de bouw van het nieuwe hart van het stadsdeel Leidsche Rijn. Hiervoor werden onder meer deepwells ingezet.

 • projecten

  Lisse koel en warm Lisse koel en warm

  Lisse koel en warm

  Twee scholen en een sportcomplex in de gemeente Lisse besparen flink op hun energierekening met een WKO-systeem dat zowel verwarmt als koelt.