Wat is geothermie?

“Duurzame manier om energie uit de aarde te halen”

Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, is een vorm van duurzame energie die steeds populairder wordt in Nederland. Bij geothermie wordt warmte uit de aarde gebruikt om gebouwen te verwarmen en van stroom te voorzien. Deze energie wordt opgewekt door middel van diepe boringen in de bodem. Deze vorm van energie is zeer geschikt voor Nederland, omdat ons land over een groot potentieel aan geothermische energie beschikt. Geothermieprojecten kunnen afhankelijk van de diepte en capaciteit genoeg warmte leveren om ongeveer 4.000 tot 10.000 woningen van warmte te voorzien.

Hoe werkt geothermie?

Geothermie werkt door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen het binnenste van de aarde en de oppervlakte. De aardkorst wordt opgewarmd door de aardkern en de zon. Door een buizensysteem in de aardkorst te boren, kan de warmte uit de aarde worden gehaald. Dit gebeurd op een diepte vanaf 500 meter. De temperatuur van het water in de aarde is dan ongeveer 70 tot 90 graden.

Er worden dan twee putten geboord: een productieput en een injectieput. Dit gebeurd door een gespecialiseerd boorbedrijf en met een geothermievergunninghouder. Hier wordt dan het hete water uit aarde gepompt. Het water loopt via de ene pijp omhoog en via de andere weer omlaag. Dit water blijft in een geslote circuit. Via een warmtewisselaar wordt deze warmte overgebracht op leidingwater. Dit wordt dan weer vervoerd met het waternet. Via een verdeelstation word het verwarmde water dan naar de desbetreffende woningen, bedrijven of gebouwen geleid. Het afgekoelde water gaat dan weer via de andere pijp terug de aarde in.

Of er geothermische energie uit de grond gehaald kan worden, is afhankelijk van de bodemgesteldheid en de samenstelling van de grond. Bovendien is er tussen de geothermiebron en de uiteindelijke gebouwen/huizen een warmtenet nodig met voldoende geschikte warmtevervangers.

Bluswatervoorziening - spinkler installatie

Het potentieel van geothermische energie in Nederland

Nederland behoort tot de top 5 van landen met het grootste potentieel aan geothermische energie. Vooral in de westelijke provincies, zoals Zuid-Holland en Noord-Holland, is veel geothermische energie beschikbaar. Onze bodem bestaat namelijk uit relatief jonge sedimentaire gesteenten, die op een diepte van 2 tot 3 kilometer al een temperatuur hebben van ongeveer 80 graden Celsius. Hierdoor kan er op een efficiënte manier warmte uit de aarde worden gehaald.

bluswatervoorziening - brandput boren

De voordelen van geothermie

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het gebruik van geothermische energie. Ten eerste is het een duurzame vorm van energie die geen schadelijke stoffen uitstoot. Daarnaast is geothermie ook zeer betrouwbaar en levert het een constante stroom aan energie, onafhankelijk van weersinvloeden. Bovendien zijn de kosten voor het winnen van geothermische energie relatief laag en is het een zeer efficiënte manier van energiewinning.

De toekomst van geothermie

De toekomst van geothermie in Nederland ziet er veelbelovend uit. Steeds meer bedrijven en overheden zijn zich bewust van de voordelen van geothermische energie en investeren hierin. Het gebruik van geothermie zal naar verwachting de komende jaren sterk toenemen, wat zal bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Geothermische energie heeft een groot potentieel in Nederland en biedt talloze voordelen. Niet alleen is het een duurzame vorm van energie, het is ook betrouwbaar, efficiënt en relatief goedkoop. Door de verschillende subsidies die beschikbaar zijn, wordt het ook steeds aantrekkelijker om te investeren in geothermie. De toekomst van geothermie in Nederland ziet er dan ook veelbelovend uit en zal bijdragen aan een duurzamere samenleving.