Wat is verticale bronbemaling?

Verticale bronbemaling, is een techniek die wordt toegepast om tijdelijk de grondwaterstand in een specifiek gebied te verlagen. Het doel van deze bemalingstechniek is om het grondwaterniveau te verlagen, waardoor het mogelijk wordt om bouw- of constructiewerkzaamheden uit te voeren op locaties waar anders wateroverlast zou ontstaan.

Bij verticale bronbemaling worden filters of buizen verticaal in de grond geplaatst. Deze filters zijn meestal geperforeerd en worden in de buurt van de bouwput of het projectgebied aangebracht. Ze kunnen variëren in lengte, afhankelijk van de diepte van het grondwater dat moet worden verlaagd en de specifieke kenmerken van de grond. De filters worden meestal aangesloten op een centrale verzamelleiding, ook wel een ringleiding genoemd. Een aanzuigleiding is verbonden met de ringleiding en is aangesloten op een bemalingspomp. Deze pomp creëert een vacuüm of onderdruk in de filters, waardoor het grondwater in de filters omhoog wordt gezogen en naar de oppervlakte wordt getransporteerd. Het opgepompte grondwater wordt vervolgens via afvoerleidingen geloosd volgens de plaatselijke voorschriften, bijvoorbeeld in het riool of open water.

Verticale bronbemaling is een effectieve methode om de grondwaterstand tijdelijk te reguleren en te verlagen, wat essentieel kan zijn voor bouw- en constructieprojecten. Door het grondwaterpeil te controleren, kunnen problemen zoals wateroverlast, instabiliteit van de bouwgrond en schade aan constructies worden voorkomen. Het is een veelgebruikte techniek in de bouw- en civiele technieksector, evenals in andere industrieën waar grondwaterbeheer van cruciaal belang is.

Soorten verticale bronbemaling

Er zijn verschillende varianten van verticale bronbemaling, die elk in specifieke situaties worden toegepast.

Vacuümbemaling

Vacuümbemaling is een type verticale bronbemaling waarbij men gebruikmaakt van vacuümpompen om het grondwater naar boven te zuigen door de filters. Deze methode wordt vaak toegepast in gebieden met een hoge waterstand en losse grondsoorten zoals zand.

Deepwell-bemaling

Deepwell bemaling is een gespecialiseerde vorm van verticale bronbemaling, waarbij men gebruikmaakt van diepe bronnen om het grondwater naar boven te pompen. Deze techniek wordt doorgaans gebruikt in gebieden met een lage waterstand of bij grootschalige bouwprojecten, waarbij grote hoeveelheden water moeten worden weggepompt.

Spanningsbemaling

Spanningsbemaling is een techniek waarbij de bemalingspompen op een zodanige manier worden ingesteld dat ze druk uitoefenen op het grondwater, waardoor het waterpeil daalt. Deze methode wordt vaak gebruikt in gebieden met klei- of veengronden, waar het waterpeil moeilijk te reguleren is.

Zwaartekrachtbemaling

Zwaartekrachtbemaling is een eenvoudige en effectieve methode van verticale bronbemaling, die voornamelijk wordt gebruikt in gebieden met een hoge grondwaterstand. Bij deze techniek maakt men gebruik van de zwaartekracht om het grondwater uit de bronnen te laten stromen. Het is een kostenbesparende methode, omdat er geen pomp nodig is om het water naar boven te zuigen.

Op zoek naar een specialist in bronbemaling?

Wat zijn de voordelen van verticale bemaling?

Verticale bronbemaling biedt verschillende voordelen die van groot belang zijn in de bouw- en constructiesector. Ten eerste maakt deze bemalingstechniek het mogelijk om de grondwaterstand op een gecontroleerde wijze te verlagen, waardoor bouw- en constructiewerkzaamheden efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Dit voorkomt mogelijke wateroverlast, stabiliteitsproblemen en schade aan bouwprojecten, wat uiteindelijk tijdwinst en kostenbesparingen oplevert.

Een ander voordeel is dat verticale bronbemaling doorgaans minder ruimte in beslag neemt in vergelijking met andere grondwaterbeheertechnieken, zoals horizontale bemaling. Dit is vooral gunstig bij bouwplaatsen met beperkte ruimte of in stedelijke omgevingen waar efficiënt ruimtegebruik essentieel is.

Bovendien kan verticale bronbemaling worden aangepast aan de specifieke behoeften van een project, zowel qua diepte als omvang. Dit maakt het een veelzijdige techniek die kan worden toegepast in diverse situaties en bodemomstandigheden.

Project met verticale bemaling

Het project ‘Uitbreiding Koninklijke grafkelders’ in Delft, uitgevoerd door de hoofdaannemer Gebr. de Koning BV, maakte gebruik van verticale bronbemaling met filters. Dit specifieke project vereiste een waterbezwaar van minder dan 1 m3/u, wat aangeeft dat de belasting van het grondwaterpeil minimaal was. Het uitvoeren van de verticale bronbemaling stelde de bouwteams in staat de grondwaterstand effectief te reguleren, wat cruciaal was voor de uitbreiding van de koninklijke grafkelders. Dit benadrukt de veelzijdigheid en efficiëntie van verticale bronbemaling als een essentieel hulpmiddel in bouw- en constructieprojecten.

Project spanningsbemaling - WarmtelinQ-project

Toepassing verticale bemaling

Verticale bronbemaling is een essentiële techniek toegepast in verschillende sectoren, waaronder bouw-, infrastructuur-, milieu- en landbouwprojecten. De techniek wordt gebruikt om tijdelijk de grondwaterstand te verlagen, voornamelijk ter bevordering van de efficiëntie en veiligheid bij de bouw van bouwputten, kelders, parkeergarages en andere ondergrondse structuren. Daarnaast speelt het een cruciale rol bij grote infrastructuurprojecten. Denk aan de bouw van tunnels, bruggen, dijken en leidingen, waar het de stabiliteit van de constructie verhoogt en het risico op verzakkingen vermindert. In milieuprojecten waar verontreinigde grond moet worden gesaneerd, helpt verticale bemaling bij het beheersen van de grondwaterstand en het reguleren van de verspreiding van verontreinigende stoffen. Tot slot, in de landbouwsector en bij landschapsontwikkelingsprojecten, voorkomt het wateroverlast en reguleert het de grondwaterpeilen, waardoor de grond geschikt wordt gemaakt voor landbouw of landschapsontwikkeling.

Tjaden - uw specialist in verticale bemaling

Tjaden – uw specialist in verticale bronbemaling

Bij Tjaden begrijpen we de complexiteit en het belang van grondwaterbeheer. Onze jarenlange ervaring, gecombineerd met onze toewijding aan duurzaamheid en efficiëntie, stelt ons in staat om oplossingen op maat te bieden voor een breed scala aan projecten. Of u nu een klein bouwproject heeft of een grote, complexe opgraving, wij zijn er om u van dienst te zijn. Om meer te weten te komen over hoe onze bemaling diensten uw project kunnen ondersteunen, kunt u hier contact met ons opnemen. Wij kijken ernaar uit om met u samen te werken.

Wat doen wij nog meer?

Bij Tjaden bieden we een breed scala aan diensten aan om aan uw grondwaterbeheerbehoeften te voldoen. Zo zijn wij naast verticale bemaling ook gespecialiseerd in open bemaling, gesloten bemaling, deepwell bemaling, retourbemaling, spanningsbemaling en horizontale bemaling. Ons team aan ervaren specialisten staat dan ook klaar om u te adviseren over de meest geschikte bemalingstechniek voor uw project.

Meer bemalingsprojecten