Wat is spanningsbemaling?

Spanningsbemaling is een essentiële techniek die wordt toegepast in de bouw- en constructie-industrie om het evenwicht tussen grond en water te behouden en te voorkomen dat de bodem openbarst door hoge waterdruk. Bij spanningsbemaling wordt grondwater onttrokken uit de grond. Dit gebeurt door middel van zuigbuizen en pompen die in de grond worden geplaatst en het water naar oppervlakte brengen. Door de grondwaterdruk te verlagen kan kwelvorming en open barsten van bouwputten worden voorkomen. Het doel van spanningsbemaling is om ervoor te zorgen dat de grondwaterstand lager wordt dan normaal, waardoor het werkgebied droog blijft waardoor bouwwerkzaamheden onder het grondwaterpeil kunnen plaatsvinden zonder dat er wateroverlast ontstaat.

Risico’s van spanningsbemaling

Deze techniek kan risico’s met zich meebrengen, zoals grondverzakking en rotting van houten funderingspalen door een te lage grondwaterstand. Daarom is het cruciaal dat spanningsbemaling wordt uitgevoerd door ervaren specialisten. Zij hebben de benodigde expertise om deze taken veilig en efficiënt uit te voeren.

Wat zijn de voordelen van spanningsbemaling?

Het gebruik van spanningsbemaling brengt verschillende voordelen met zich mee. Ten eerste zorgt het voor een veiligere bouwplaats. Het creëert een droge en veilige werkomgeving door de grondwaterdruk onder de bodem te verlagen en mogelijke wateroverlast te voorkomen. Dit maakt het mogelijk om bouwwerkzaamheden onder het grondwaterpeil uit te voeren zonder dat er gevaar is voor instorten of overstromen. Dit is vooral belangrijk bij diepe graafwerkzaamheden of bij bouwprojecten in een gebied met een hoge grondwaterstand.

Spanningsbemaling maakt ook diepere graafwerkzaamheden mogelijk, aangezien het de waterdruk in de ondergrond vermindert, waardoor de stabiliteit van het project wordt verbeterd. Bovendien, dankzij spanningsbemaling kunnen projecten sneller en efficiënter worden uitgevoerd, omdat het de noodzaak van tijdrovende handmatige water verwijdering vermindert. En tot slot zorgt het voor een betere controle van het grondwaterpeil, wat cruciaal is bij bouwprojecten om onvoorziene problemen en risico’s te vermijden.

Op zoek naar een specialist in bronbemaling?

Toepassing spanningsbemaling

Spanningsbemaling is een veelzijdige techniek die op diverse terreinen in de bouw- en constructiesector kan worden toegepast. Het is bijzonder nuttig bij bouwprojecten op locaties met een hoge grondwaterstand, waar de kans op overstromingen en instabiliteit groot is. Spanningsbemaling is ook essentieel bij diepe graafwerkzaamheden zoals de aanleg van funderingen, kelders en ondergrondse parkeerfaciliteiten, waarbij het grondwaterpeil moet worden verlaagd om veilige en droge werkomstandigheden te creëren. Daarnaast wordt spanningsbemaling gebruikt bij infrastructuurprojecten zoals de aanleg van wegen, bruggen en tunnels, waar het noodzakelijk is om de grondwaterdruk te beheersen en de grondstabiliteit te behouden. Bovendien kan spanningsbemaling worden toegepast bij de herstelwerkzaamheden na overstromingen, om overtollig water te verwijderen en verdere schade te voorkomen. Het is van cruciaal belang ervoor te zorgen dat deze taken worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals om veiligheid en efficiëntie te waarborgen.

Expertise en duurzaamheid

Spanningsbemaling vereist deskundige planning en uitvoering om de impact op het milieu te minimaliseren. Bedrijven met jarenlange ervaring, zoals Tjaden, begrijpen de nuances van deze techniek en kunnen duurzame praktijken toepassen, zoals het hergebruiken van gepompt grondwater en zorgvuldige monitoring. Door het toepassen van dergelijke maatregelen dragen zij bij aan het behoud van het milieu en de bescherming van ons waardevolle natuurlijke hulpbronnen.

Project met spanningsbemaling

Het WarmtelinQ-project is een uitstekend voorbeeld van de toepassing van spanningsbemaling, een specialiteit van Tjaden. In dit project, dat een traject van ongeveer 23,5 km tussen Vlaardingen en Den Haag omvat, wordt spanningsbemaling toegepast in de tussenzandlagen. Het project is ingedeeld in vijf secties (A t/m E), waarbij Tjaden de bemaling voor de secties A t/m D heeft uitgevoerd. Het bemalingsproces omvat ook freatische en open bemaling. Er zijn verschillende gesloten front boringen waarbij de pers- en ontvangstkuipen van de bemaling worden voorzien. Alle bemalingsactiviteiten worden uitgevoerd volgens de BRL 12000, protocollen 20, 30 en 40 (bemalingen). Dit project illustreert de efficiëntie en effectiviteit van spanningsbemaling in grote infrastructuurprojecten.

Project spanningsbemaling - WarmtelinQ-project

Wat kost spanningsbemaling?

De kosten van bemalingen kunnen sterk variëren. De kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren zoals de omvang en de duur van het project, de complexiteit van de grondcondities, de hoeveelheid te onttrekken grondwater, en de benodigde apparatuur en mankracht. Het is belangrijk om een volledig en gedetailleerd overzicht van de werkomstandigheden te hebben om een accurate schatting van de kosten te maken. Om de exacte kosten te bepalen voor uw specifieke project, stellen wij graag een offerte voor u op. Spannings bemaling is een waardevolle investering aangezien het de efficiëntie en veiligheid van uw bouw- of graafproject verhoogt, en potentiële kostenbesparingen op de lange termijn kan opleveren.

Tjaden - uw specialist in spanningsbemaling

Tjaden – uw specialist in Spanningsbemaling

Bij Tjaden begrijpen we de complexiteit en het belang van grondwaterbeheer. Onze jarenlange ervaring, gecombineerd met onze toewijding aan duurzaamheid en efficiëntie, stelt ons in staat om oplossingen op maat te bieden voor een breed scala aan projecten. Of u nu een klein bouwproject heeft of een grote, complexe opgraving, wij zijn er om u van dienst te zijn. Om meer te weten te komen over hoe onze bemaling diensten uw project kunnen ondersteunen, kunt u hier contact met ons opnemen. Wij kijken ernaar uit om met u samen te werken.

Wat doen wij nog meer?

Bij Tjaden bieden we een breed scala aan diensten aan om aan uw grondwaterbeheerbehoeften te voldoen. Zo zijn wij naast spanningsbemaling ook gespecialiseerd in open bemaling, gesloten bemaling, deepwell bemaling, retourbemaling, verticale bemaling en horizontale bemaling. Ons team aan ervaren specialisten staat dan ook klaar om u te adviseren over de meest geschikte bemalingstechniek voor uw project.

Meer bemalingsprojecten