Wat is retourbemaling?

Retourbemaling is een proces waarbij grondwater dat voor bouw- of renovatiewerkzaamheden is opgepompt, terug in de grond wordt geïnjecteerd. In tegenstelling tot spanningsbemaling, waarbij grondwater wordt onttrokken om een bouwplaats droog te houden, houdt retourbemaling in dat het opgepompte grondwater weer wordt teruggevoerd naar hetzelfde gebied waar het werd gewonnen.

Deze techniek wordt toegepast om de grondwaterspiegel te controleren en te voorkomen dat omliggende gebieden uitdrogen. Het is een milieuvriendelijke oplossing omdat het helpt de natuurlijke balans van het grondwater in stand te houden, waardoor het waterpeil stabiel blijft en negatieve impact op het milieu wordt geminimaliseerd. Het opgepompte water wordt teruggepompt in dezelfde grondlaag, waardoor de impact op de omgeving geminimaliseerd wordt en het grondwater behouden blijft voor de toekomst.

Afhankelijk van de lokale wetgeving kan retourbemaling verplicht zijn. Bij Tjaden zijn we experts in retourbemaling, met decennialange ervaring en grondige kennis van de bijbehorende wettelijke voorschriften en voorwaarden. Wij staan klaar om u te ondersteunen met uw retourbemaling behoeften.

Wat zijn de voordelen van retourbemaling?

Retourbemaling biedt verschillende voordelen. Allereerst zorgt het voor een gecontroleerd grondwaterniveau, waardoor bouwbedrijven en ingenieurs hun projecten kunnen uitvoeren zonder verstoring van het natuurlijke landschap. Hierdoor wordt de kans op schade aan omliggende gebouwen als gevolg van verzakkingen of andere problemen, die kunnen optreden bij het oppompen van grote hoeveelheden grondwater, verminderd. Bovendien minimaliseert retourbemaling de impact op het milieu door gezuiverd grondwater terug te voeren naar dezelfde locatie, waardoor schade aan lokale ecosystemen en waterbronnen wordt voorkomen. Het zuiveren van grondwater voordat het wordt teruggevoerd, draagt ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit en het behoud van de waterkwaliteit in de omgeving. Retourbemaling is dus een effectieve methode om zowel de natuurlijke omgeving te beschermen als de waterkwaliteit te verbeteren.

Op zoek naar een specialist in bronbemaling?

Toepassing retourbemaling

Bij bouwprojecten is het van cruciaal belang voor het veilig en droog uitvoeren van werkzaamheden, zoals de bouw van kelders, tunnels, parkeergarages, en grote infrastructuurprojecten zoals bruggen en dammen. Het zorgt ervoor dat bouwplaatsen droog blijven en stabiliteit behouden, wat schade aan omliggende gebouwen door verzakkingen helpt voorkomen. Naast bouwprojecten wordt retourbemaling ook toegepast bij de sanering van verontreinigde grond, waarbij verontreinigd grondwater wordt onttrokken, gezuiverd en teruggevoerd naar de oorspronkelijke locatie. Hierdoor wordt de milieuvervuiling verminderd. Retourbemaling speelt ook een rol in waterzuiverings- en behandelingssystemen

Daarnaast wordt deze techniek ingezet bij dijkversterkingen en de bouw van waterkeringen om de stabiliteit van de grond te verbeteren door overtollig grondwater te verwijderen. In natuurgebieden en ecologisch kwetsbare gebieden wordt retourbemaling gebruikt om ecosystemen te beschermen tegen verstoringen. Ook in de mijnbouw en landbouw wordt retourbemaling toegepast. In de mijnbouwindustrie helpt het bij het verwijderen van grondwater uit mijnputten, waardoor mijnwerkers veilig kunnen werken. In de landbouw wordt retourbemaling gebruikt om water te onttrekken uit diepe watervoerende lagen voor irrigatie van landbouwgrond.

Expertise en duurzaamheid

Retourbemaling vereist deskundige planning en uitvoering om de impact op het milieu te minimaliseren. Bedrijven met jarenlange ervaring, zoals Tjaden, begrijpen de nuances van deze techniek en kunnen duurzame praktijken toepassen, zoals het hergebruiken van gepompt grondwater en zorgvuldige monitoring. Door het toepassen van dergelijke maatregelen dragen zij bij aan het behoud van het milieu en de bescherming van ons waardevolle natuurlijke hulpbronnen.

Project met retourbemaling

Het project ‘spooronderdoorgang’ in Goes omvatte een uitgebreide retourbemaling. Met een waterbezwaar van 300.000 m3 was dit een omvangrijk project. Retourbemaling, een gespecialiseerd gebied van Tjaden, werd gebruikt om grondwater te verlagen en te managen tijdens de constructiefase. Dit werd bereikt door het inzetten van verticale filters, spanningsbemaling met deepwells, die het verwijderde water terug in de grond pompten. Retourbemaling heeft vele voordelen zoals het minimaliseren van bodemverzakkingen en het voorkomen van uitdroging, waardoor dit een geschikte methode is voor een project van deze omvang.

Project spanningsbemaling - WarmtelinQ-project

Wat kost retourbemaling?

De kosten van bemalingen kunnen sterk variëren. De kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren zoals de omvang en de duur van het project, de complexiteit van de grondcondities, de hoeveelheid te onttrekken grondwater, en de benodigde apparatuur en mankracht. Het is belangrijk om een volledig en gedetailleerd overzicht van de werkomstandigheden te hebben om een accurate schatting van de kosten te maken. Om de exacte kosten te bepalen voor uw specifieke project, stellen wij graag een offerte voor u op. Retour bemaling is een waardevolle investering aangezien het de efficiëntie en veiligheid van uw bouw- of graafproject verhoogt, en potentiële kostenbesparingen op de lange termijn kan opleveren.

Tjaden - uw specialist in retourbemaling

Tjaden – uw specialist in retourbemaling

Bij Tjaden begrijpen we de complexiteit en het belang van grondwaterbeheer. Onze jarenlange ervaring, gecombineerd met onze toewijding aan duurzaamheid en efficiëntie, stelt ons in staat om oplossingen op maat te bieden voor een breed scala aan projecten. Of u nu een klein bouwproject heeft of een grote, complexe opgraving, wij zijn er om u van dienst te zijn. Om meer te weten te komen over hoe onze bemaling diensten uw project kunnen ondersteunen, kunt u hier contact met ons opnemen. Wij kijken ernaar uit om met u samen te werken.

Wat doen wij nog meer?

Bij Tjaden bieden we een breed scala aan diensten aan om aan uw grondwaterbeheerbehoeften te voldoen. Zo zijn wij naast retourbemaling ook gespecialiseerd in open bemaling, gesloten bemaling, spanningsbemaling, deepwell bemaling, verticale bemaling en horizontale bemaling. Ons team aan ervaren specialisten staat dan ook klaar om u te adviseren over de meest geschikte bemalingstechniek voor uw project.

Meer bemalingsprojecten