Bronbemaling

“Bij ons krijgt u geen natte voeten”

Tjaden is een toonaangevend bemalings- en boorbedrijf gespecialiseerd in bronbemaling voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Met onze jarenlange ervaring en technische expertise, leveren wij op maat gemaakte oplossingen om aan uw specifieke bronbemalingsbehoeften te voldoen. Of u nu een klein huishoudelijk project of een groot commercieel bouwproject heeft, wij zorgen voor een efficiënte en effectieve waterbeheersing om uw werkzaamheden soepel te laten verlopen.

Wat is bronbemaling?

Bronbemaling is een techniek die wordt gebruikt om het grondwaterpeil tijdelijk te verlagen in een specifiek gebied. Dit proces wordt voornamelijk uitgevoerd om bouw- en graafwerkzaamheden in de grond mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van kelders, parkeergarages, funderingen voor nieuwe woonwijken, zwembaden, vijvers, tunnels en bij het versterken van dijken. Door het grondwaterpeil te verlagen, wordt het mogelijk om veilig en droog te werken. Op deze manier kunnen leidingen of rioleringsbuizen beter worden aangelegd.

Bronbemaling door Tjaden B.V.

Hoe werkt bronbemaling?

Bronbemaling werkt door het plaatsen van filters (buizen) of bronnen in de grond rond het gebied waar het grondwaterpeil tijdelijk verlaagd moet worden. Deze filters worden vervolgens aangesloten op een vacuümpomp, die het water omhoog trekt en afvoert naar een nabijgelegen sloot, riool, of andere geschikte afvoerplaats. De plaatsing en het aantal filters variëren afhankelijk van de omvang en de aard van het project, evenals de bodemgesteldheid ter plaatse. Het proces van bronbemaling vergt zorgvuldige planning en uitvoering om te zorgen dat de waterhuishouding op en rond de bouwplaats goed wordt geregeld en eventuele negatieve effecten op de omgeving worden geminimaliseerd.

Op zoek naar een specialist in bronbemaling?

Soorten bronbemaling

Bronbemaling kan op verschillende manieren worden gerealiseerd, afhankelijk van de specifieke eisen en omstandigheden van uw project. Bij Tjaden gebruiken we diverse soorten bemalingstechnieken om ervoor te zorgen dat we aan uw unieke behoeften kunnen voldoen. Er zijn verschillende soorten bronbemaling beschikbaar:

  • Open bemaling
  • Gesloten bemaling
  • Spanningsbemaling
  • Retourbemaling
  • Verticale bemaling
  • Horizontale bemaling

Open bemaling

Een open bemaling biedt een eenvoudige methode om het grondwaterpeil te verlagen. Het water wordt dan weggepompt naar een andere locatie. Deze manier is een gangbare techniek die veel wordt gebruikt bij bronbemaling wanneer er sprake is van een slecht doorlatende grond, zoals klei, veen of leem, maar ook bij putten en bouwkuipen. Gewoonlijk worden vuilwaterpompen gebruikt om het grondwaterpeil te verlagen. Deze pompen zorgen ervoor dat het overtollige water wordt afgevoerd.

Spanningsbemaling

Spanningsbemaling is een geavanceerde techniek die wordt toegepast wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd in grondsoorten die onder spanning staan, zoals zand. Er kan een verstoring van het evenwicht tussen de grond en het water in de diepere lagen ontstaan. Deze verstoring kan leiden tot kwelvorming of het blootleggen van de bodem van de bouwput.

Deze methode van bronbemaling omvat het plaatsen van putten rond het gebied waar het grondwaterpeil moet worden verlaagd. Vervolgens wordt door middel van een pomp het grondwater uit de putten onttrokken, waardoor in de bodem een grondwaterspanning ontstaat. De spanning voorkomt dat het zand gaat lopen, waardoor de stabiliteit van de grond wordt behouden. De grondwaterdruk onder de bodem van de bouwput wordt dus zodanig verlaagd dat het risico op openbarsten wordt voorkomen. Ook zorgt deze techniek ervoor dat de bouwput veilig kan worden gerealiseerd zonder enig gevaar. Spanningsbemaling is bijzonder nuttig bij diepe bouwprojecten, zoals de aanleg van tunnels en diepe funderingen.

Retourbemaling

Retourbemaling is een specifieke techniek voor bronbemaling waarbij het onttrokken grondwater na behandeling weer wordt teruggevoerd in de grond. Het bemalingswater wordt rechtstreeks vanuit de onderwaterpomp via gesloten afvoerleidingen naar de retourbronnen geleid. Het terugpompen kan worden gedaan via drains, verticale filters, deepwell bronnen of een combinatie van deze drie methoden.

Deze techniek wordt doorgaans toegepast in gebieden waar het niet wenselijk is om het onttrokken water op het oppervlaktewater te lozen. Retourbemaling heeft als voornaamste voordeel dat het grondwaterpeil in de omgeving stabiel blijft, waardoor de kans op verdroging of verzakkingen van de omliggende grond minimaal is. Bovendien is deze methode milieuvriendelijk omdat het onttrokken water na zuivering ter plaatse weer wordt geïnfiltreerd, zonder dat er water wordt verspild. Retourbemaling wordt in sommige gebieden ook door de provincie verplicht gesteld.

Verticale bronbemaling

Verticale bemaling, ook wel bekend als deepwell bemaling, is een techniek waarbij grondwater wordt onttrokken via verticaal geplaatste filters (buizen) of putten. Deze filters worden tot een bepaalde diepte in de grond geplaatst en aangesloten op een pomp, die het grondwater vervolgens omhoog trekt. Deze methode wordt voornamelijk toegepast in gebieden met een hoge grondwaterstand of zand en is uitermate geschikt voor grote bouwprojecten zoals de aanleg van tunnels, kelders en diepe funderingen.

Horizontale bronbemaling

Horizontale bemaling is een specifieke techniek waarbij het grondwater wordt onttrokken via horizontaal geplaatste drains. Deze drains worden op gelijke afstanden en dieptes in de grond geplaatst, waarna het water weer wordt weggepompt. Het verschil met andere bemalingsmethoden is dat bij horizontale bemaling geen verticale putten of peilbuizen worden gebruikt.

Deze techniek wordt voornamelijk toegepast bij het droogmaken van smalle en lange bouwputten zoals sleuven voor leidingen en kabels, of bij werkzaamheden dichtbij bestaande bebouwing. We passen dit voornamelijk toe in gebieden met een wisselende bodemopbouw. Denk bijvoorbeeld aan poldergebieden of locaties waar de bodem uit klei of veen bestaat. Horizontale bemaling minimaliseert de risico’s op zettingen en schade aan naastgelegen gebouwen of infrastructuur.

Bemaling- en boorbedrijf Tjaden

Tjaden is een ervaren bemaling- en boorbedrijf met meer dan 109 jaar ervaring. We hebben een breed scala aan producten en diensten waarmee we zowel particulieren als bedrijven kunnen helpen bij hun bouwprojecten. Onze deskundige medewerkers staan altijd klaar om u te adviseren over welke methode van bronbemaling het beste bij uw situatie past en de meest milieuvriendelijke oplossing biedt. We werken in samenwerking met lokale overheden om te zorgen dat de waterhuishouding op en rond de bouwplaats correct wordt geregeld en eventuele negatieve effecten voor de omgeving zo veel mogelijk beperkt blijven.

Dus, als u op zoek bent naar een betrouwbare bemaling- en boorbedrijf, kunt u altijd terecht bij Tjaden. Neem contact met ons op om te weten hoe we uw project kunnen helpen realiseren. We garanderen dat u tevreden zult zijn met onze kwaliteit van dienstverlening, omdat wij altijd streven naar het beste resultaat voor elke klant.

Bemaling- en boorbedrijf Tjaden

Projecten