Wat is horizontale bronbemaling?

Horizontale bronbemaling, ook wel bekend als drainage, is een essentiële techniek in de bouw- en constructie-industrie. Bij deze methode wordt grondwater gecontroleerd afgevoerd via horizontaal geplaatste zuigbuizen, ook wel drains genoemd. De buizen zijn voorzien van een beschermende ommanteling om te voorkomen dat zand en andere bodemdeeltjes de buizen binnendringen.

Horizontale bronbemaling wordt vaak toegepast wanneer het noodzakelijk is om grondwater af te voeren en de grondwaterstand te verlagen. Deze techniek wordt veel gebruikt bij bouwprojecten, zoals funderingsaanleg voor gebouwen, rioleringssystemen, ondergrondse kabels, leidingen en andere infrastructuurwerken. Het doel is om een droge en stabiele werkomgeving te creëren, wat van essentieel belang is voor veilige en efficiënte constructiewerkzaamheden. De geperforeerde zuigbuizen worden meestal recht ingegraven in banen. Na elke baan wordt de apparatuur gedraaid om een nieuwe baan aan te leggen. Hierdoor ontstaat een netwerk van horizontale drains die grondwater kunnen afvoeren. In sommige gevallen kan de drainage worden aangevuld met filterzand of filtergrind om de doorlatendheid te verbeteren en de toestroom van grondwater naar de drains te bevorderen.

Horizontale bronbemaling is een effectieve methode om grondwater te beheersen en te ontwateren, vooral in situaties waar verticale bemaling minder geschikt is, zoals bij slecht doorlatende bodems of in projecten met grote bouwoppervlakken. Het helpt bij het voorkomen van wateroverlast, het handhaven van de stabiliteit van bouwputten en het creëren van een veilige werkomgeving voor constructie- en graafwerkzaamheden.

Wat zijn de voordelen van horizontale bronbemaling?

Horizontale bronbemaling biedt diverse voordelen. Het is een effectieve oplossing voor grondwaterbeheersing in gebieden waar verticale bemaling ontoereikend is. Het minimaliseert verstoring van het landschap en vermindert het risico op instortingen. Bovendien is het een duurzame oplossing die bodemverzakkingen en milieuproblemen voorkomt.

Daarnaast vermindert het de benodigde drainage meters door de machine rond te kunnen leggen, leidt tot kostenbesparingen en zorgt ervoor dat de drainage efficiënt en doelgericht kan worden geïnstalleerd. Bovendien resulteert het gebruik van minder pompen in meerdere voordelen, zoals een vermindering van de onttrekkingsbelasting op grondwater en een afname van mogelijke lozingsproblemen, wat bijdraagt aan duurzaam grondwaterbeheer. Horizontale bronbemaling is over het algemeen minder storingsgevoelig dan andere grondwaterbeheertechnieken. Bovendien zijn er geen obstakels in de bouwput of langs leiding sleuven, wat zorgt voor een efficiënte werkomgeving. Het gebruik van lagere onttrekkingsdebieten draagt bij aan het behoud van de grondwaterstand.

Op zoek naar een specialist in bronbemaling?

Toepassing horizontale bemaling

Horizontale bemaling is geschikt voor een breed scala aan projecten en toepassingen. Het wordt vaak gebruikt bij grondwaterbeheer in de bouwsector, maar kan ook worden toegepast voor milieu doeleinden, zoals het voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewater en het beschermen van kwetsbare ecosystemen. Het kan zelfs worden gebruikt voor tijdelijke drainage tijdens evenementen of festivals.

Horizontale bronbemaling kan ook worden toegepast op verschillende bodemsoorten, zoals klei, zand en grind. De methode is echter vooral geschikt voor bodems met een lage doorlatendheid. Het is belangrijk om de juiste bemalingsmethode te kiezen op basis van de specifieke situatie en kenmerken van het project.

Expertise en duurzaamheid

Om de impact op het milieu tot een minimum te beperken, is deskundige planning en uitvoering essentieel bij horizontale bemaling. Bedrijven zoals Tjaden, met jarenlange ervaring, begrijpen de subtiliteiten van deze techniek en kunnen duurzame praktijken toepassen, zoals het hergebruik van opgepompt grondwater en zorgvuldige monitoring. Door het implementeren van dergelijke maatregelen dragen zij bij aan het behoud van het milieu en de bescherming van onze waardevolle natuurlijke hulpbronnen.

Project met drainage bemaling

Het project betreft de bemaling en waterzuivering van de Europa Terminal in de haven van Antwerpen-Brugge. Voor de waterzuivering zijn er installaties bestaande uit zandfilters en actief koolfilters geplaatst, met een totale capaciteit van 450m3/u. De bemalingstechnieken die in dit project worden gebruikt, omvatten deepwell bemaling, bronbemaling met filters, en bronbemaling met drainage. De waterzuiveringsinstallaties maken gebruik van actieve kool.

Het project bevindt zich in de Europaterminal, gelegen in de haven van Antwerpen. De bemaling en zuivering van grondwater op deze locatie vereist zowel diepte- als bronbemalingstechnieken, evenals geavanceerde waterzuiveringsinstallaties. Dit project illustreert de veelzijdigheid en efficiëntie van horizontale bronbemaling in het beheersen en ontwateren van grondwater in grote industriële locaties.

Project spanningsbemaling - WarmtelinQ-project

Wat kost horizontale bemaling?

De kosten van horizontale bronbemaling variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van het project, de bodemgesteldheid en de benodigde bemalingsdiepte. Het is daarom belangrijk om een gedetailleerde analyse uit te voeren en te overleggen met experts op het gebied van grondwaterbeheer om de meest kosteneffectieve oplossing te bepalen. Horizontale bronbemaling is een veelgebruikte en effectieve methode om grondwater te beheersen en te ontwateren in verschillende toepassingen. Het biedt diverse voordelen, zoals kostenbesparingen, duurzaamheid en efficiëntie. Door de juiste bemalingsmethode te kiezen en samen te werken met experts, kan horizontale bronbemaling bijdragen aan een veilige en succesvolle uitvoering van bouwprojecten.

Tjaden - uw specialist in horizontale bemaling

Tjaden – uw specialist in Horizontale bronbemaling

Bij Tjaden begrijpen we de complexiteit en het belang van grondwaterbeheer. Onze jarenlange ervaring, gecombineerd met onze toewijding aan duurzaamheid en efficiëntie, stelt ons in staat om oplossingen op maat te bieden voor een breed scala aan projecten. Of u nu een klein bouwproject heeft of een grote, complexe opgraving, wij zijn er om u van dienst te zijn. Om meer te weten te komen over hoe onze bemaling diensten uw project kunnen ondersteunen, kunt u hier contact met ons opnemen. Wij kijken ernaar uit om met u samen te werken.

Wat doen wij nog meer?

Bij Tjaden bieden we een breed scala aan diensten aan om aan uw grondwaterbeheerbehoeften te voldoen. Zo zijn wij naast horizontale bemaling ook gespecialiseerd in open bemaling, deepwell bemaling, retourbemaling, spanningsbemaling en verticale bemaling. Ons team aan ervaren specialisten staat dan ook klaar om u te adviseren over de meest geschikte bemalingstechniek voor uw project.

Meer bemalingsprojecten