Thermische energie uit drinkwater (TED)

Bij het gebruik van thermische energie uit drinkwater wordt de warmte onttrokken aan het water dat door de leidingen stroomt. Door een warmtewisselaar te installeren in de toevoerleidingen van het drinkwater, kan de warmte worden teruggewonnen en benut voor verwarmingsdoeleinden.

Wat is thermische energie uit drinkwater?

Thermische energie uit drinkwater (TED) verwijst naar het proces waarbij warmte wordt teruggewonnen uit drinkwater. Dit gebeurt meestal op het moment dat het water door de transportleidingen naar de huizen en bedrijven wordt geleid. Het drinkwater bezit dan een hogere temperatuur dan de omgeving, waardoor het mogelijk wordt om deze thermische energie (warmte) te benutten. Met behulp van warmtewisselaars kan deze energie worden overgedragen om gebouwen te verwarmen of voor de productie van warm tapwater, waardoor het een duurzame en efficiënte energiebron vormt. Het innovatieve aspect van TED ligt in het feit dat het een constante en betrouwbare energiebron betreft die bijdraagt aan de vermindering van CO2-uitstoot en helpt bij het bereiken van klimaatdoelstellingen.

Ruwwater en reinwater

Bij TED wordt onderscheid gemaakt tussen ruwwater en reinwater. Ruwwater komt uit natuurlijke bronnen en kan warmte bevatten die efficiënt teruggewonnen kan worden. Reinwater is behandeld en geschikt voor consumptie. Warmte van reinwater in het distributienetwerk kan ook teruggewonnen worden. Het onderscheid tussen deze twee soorten water is belangrijk, omdat de behandeling en de potentiële toepassingen van de teruggewonnen energie kunnen variëren. Dit maakt deel uit van de uitdaging bij het maximaliseren van de efficiëntie van TED-systemen en het optimaal benutten van de beschikbare thermische energie.

Vragen of opmerkingen over TED?
Wij helpen u graag!

Hoe werkt TED?

Een TED-systeem bestaat uit vier onderdelen: het leidingnet, de aftakkingen, een TED-installatie en een afnemer. Het drinkwater stroomt door het leidingnet en wordt via een aftakking naar de TED- installatie gebracht. Daar wordt de warmte uit het water gehaald door middel van een warmtewisselaar die in contact staat met een plaat of wand. De afnemer heeft een installatie met een vloeistof die de thermische energie (warmte) overneemt van het drinkwater.

Het afgekoelde water stroomt vervolgens terug in het leidingnet en wordt opnieuw gebruikt voor drinkwater. Dit heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van het drinkwater. Sterker nog, in warmere periodes kan het juist voordelig zijn omdat drinkwater altijd onder de 25 graden moet blijven om bacteriegroei te voorkomen.

Het volledige proces van thermische energie uit drinkwater is dus een duurzame en efficiënte manier om energie te produceren. Het vereist geen fossiele brandstoffen en veroorzaakt geen CO2-uitstoot, wat bijdraagt aan een schoner milieu. Bovendien heeft het geen invloed op de waterdruk in het leidingnet, waardoor er altijd voldoende water beschikbaar blijft voor alle gebruikers. Het gebruik van een TED-systeem draagt zo bij aan een duurzamere en groenere samenleving.

De voordelen van thermische energie uit drinkwater

Voordelen thermische energie uit drinkwater

Naast het feit dat thermische energie uit drinkwater een duurzame en efficiënte manier is om energie te produceren, biedt het nog meer voordelen. Omdat de warmte uit het water constant beschikbaar is, kan er op elk moment van de dag verwarming of warm tapwater worden geproduceerd. Dit in tegenstelling tot andere vormen van duurzame energie, zoals zonne- of windenergie, die afhankelijk zijn van de weersomstandigheden.

Daarnaast is het een zeer betrouwbare energiebron omdat drinkwater altijd beschikbaar is en niet onderhevig is aan schommelingen. Dit maakt het ideaal voor gebruik in stedelijke gebieden waar een constante energievoorziening van groot belang is.

Professionele installatie

Het is belangrijk om te kiezen voor een professionele installatie van thermische energie uit drinkwater. Bij Tjaden hebben we jarenlange ervaring op het gebied van duurzame energiesystemen en zijn we gespecialiseerd in de installatie van TEA, TEO en TED. Onze experts denken graag met u mee en kunnen uw woning of bedrijfspand voorzien van een efficiënte en betrouwbare warmtepompinstallatie. Zo bent u verzekerd van een optimale benutting van de energie uit water en kunt u genieten van een comfortabel en duurzaam verwarmd gebouw.

Waar kunnen wij u mee helpen?

Tjaden B.V. helpt met aquathermie

Aquathermie projecten in Nederland

Bekijk hier onze recente aquathermie projecten. Bijvoorbeeld hoe aquathermie is toegepast in de P12 te Zaandam of in de verkeerscentrale te Papendorp.