Thermische energie uit afvalwater (TEA)

Thermische energie uit afvalwater (TEA) is een vorm van aquathermie waarbij warmte wordt onttrokken uit afvalwater (rioolwater). Deze duurzame methode, ook bekend als riothermie, maakt gebruik van de warmte uit het afvalwater om gebouwen, woningen, zwembaden en andere faciliteiten te verwarmen. Hierdoor wordt het gebruik van fossiele brandstoffen overbodig, waardoor een milieuvriendelijke en energie-efficiënte oplossing ontstaat.

Wat is thermische energie uit afvalwater?

Afvalwater van zowel industrieën als huishoudens, zoals badwater, douchewater, water van wasmachines en wastafels, wordt geloosd in het riool. Dit afvalwater behoudt een constante temperatuur van 10°C tot 15°C. Met behulp van een warmtepomp of warmtewisselaar kan de warmte uit dit rioolwater worden gewonnen om zo gebouwen en woningen te verwarmen. Op deze manier draagt thermische energie uit afvalwater bij aan het verminderen van het energieverbruik en het verlagen van de CO2-uitstoot, omdat het een duurzame bron van warmte is die anders verloren zou gaan.

Hoe werkt TEA?

Hoe werkt thermische energie uit afvalwater precies? Het afvalwater loopt over of langs buizen of platen van een warmtewisselaar die in of rond de rioolbuis is geplaatst. Tijdens dit proces wordt de warmte van het afvalwater overgedragen aan een transportvloeistof die door de warmtewisselaar stroomt. Deze transportvloeistof, met een relatief lage temperatuur, draagt de opgenomen warmte over naar de locatie waar de energie nodig is. Bij de eindgebruiker staat een warmtepomp die de temperatuur van de transportvloeistof verhoogt tot het gewenste niveau voor de specifieke toepassing. Dit systeem kan warm water leveren voor zwembaden, verwarmingssystemen of warmtenetten. Eventuele overtollige warmte die niet direct benodigd is, kan worden opgeslagen in een warmtebuffer in de bodem. Dit opslaan gebeurt via warmte-koude-opslagsystemen (WKO), waarbij de warmte in de zomer wordt opgeslagen en in de winter wordt gebruikt wanneer de energie uit thermische energie uit afvalwater niet voldoende is. In situaties waar ook koeling nodig is, kan de koude van het afgekoelde water bijvoorbeeld worden opgeslagen in een koudebuffer voor later gebruik, zoals in de zomer voor het koelen van gebouwen.

Vragen of opmerkingen over thermische energie uit afvalwater?
Wij helpen u graag!

Warmte uit rioolwater

Er zijn verschillende manieren om energie (warmte) uit rioolwater te krijgen. Een manier is om een warmtewisselaar te plaatsen in het lokale rioolstelsel. Dit is vooral praktisch bij nieuwbouw, maar het vergt aanzienlijke investering en extra werk. Een andere manier is om een warmtewisselaar te plaatsen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Dit wordt ook wel influent genoemd. Aangezien alle riolering hier samenkomt, is dit een efficiënte locatie om energie te onttrekken aan het rioolwater. Vervolgens kan deze energie worden gebruikt in combinatie met een krachtige warmtepomp voor verwarming.

Influent energie uit water

Influent energie uit water is een concept waarbij energie wordt gewonnen uit het ruwe, onbehandelde afvalwater dat een waterzuiveringsinstallatie of rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) binnenkomt voordat het zuiveringsproces begint. Dit influent, afkomstig van huizen, bedrijven, industrieën en andere bronnen, bevat warmte die kan worden benut als een bron van hernieuwbare energie.

Bij een systeem voor influent energie uit water wordt de warmtewisseling niet direct in het rioolwater zelf uitgevoerd, maar eerder in of om het riool. Het afvalwater in het riool stroomt langs buizen of platen van een warmtewisselaar, waarbij de warmte wordt overgedragen aan een transportvloeistof. Deze transportvloeistof, met de opgenomen warmte, wordt vervolgens naar een warmtepomp gebracht om de temperatuur te verhogen tot een niveau dat geschikt is voor nuttige toepassingen, zoals verwarmingssystemen of warm water voor huishoudelijk gebruik.

Effluent energie uit water

Effluent verwijst naar het gezuiverde afvalwater dat uit een waterzuiveringsinstallatie of rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) stroomt. Nadat afvalwater is gezuiverd van verontreinigende stoffen en bacteriën, wordt het in het milieu geloosd, meestal in oppervlaktewater zoals rivieren, kanalen of zeeën.

Effluent, in tegenstelling tot influent, is relatief schoon en biedt daarom mogelijkheden voor direct gebruik van het water in warmtewisselaars. Het winnen van warmte uit effluent heeft geen invloed op het zuiveringsproces, waardoor meer warmte kan worden gewonnen. Effluent heeft doorgaans een temperatuur van 7°C tot 10°C, hoger dan oppervlaktewater in koude periodes.

Voordelen thermische energie uit afvalwater

Voordelen thermische energie uit afvalwater

  • Continu beschikbare warmtebron: Afvalwater heeft een constante temperatuur gedurende het hele jaar, waardoor TEA een betrouwbare warmtebron is.

  • Milieuvriendelijk: TEA vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en draagt ​​bij aan een duurzamere energievoorziening.

  • Flexibiliteit: TEA-systemen kunnen worden aangepast aan verschillende schalen, van individuele woningen tot hele steden.

  • Lagere energiekosten: Het gebruik van thermische energie uit water kan leiden tot lagere energiekosten voor gebouwen, woningen en faciliteiten die op deze manier worden verwarmd. Dit kan op lange termijn kostenbesparingen opleveren voor zowel individuen als organisaties.

  • Lokale energieproductie: Thermische energie uit water kan lokaal worden geproduceerd, waardoor gemeenschappen meer controle hebben over hun energievoorziening. Dit kan bijdragen aan de veerkracht van lokale gemeenschappen en de decentralisatie van energieproductie bevorderen.

Professionele installatie

Het is belangrijk om te kiezen voor een professionele installatie van thermische energie uit afvalwater. Bij Tjaden hebben we jarenlange ervaring op het gebied van duurzame energiesystemen en zijn we gespecialiseerd in de installatie van TEA, TEO en TED. Onze experts denken graag met u mee en kunnen uw woning of bedrijfspand voorzien van een efficiënte en betrouwbare warmtepompinstallatie. Zo bent u verzekerd van een optimale benutting van de energie uit water en kunt u genieten van een comfortabel en duurzaam verwarmd gebouw.

Waar kunnen wij u mee helpen?

Tjaden B.V. helpt met aquathermie

Aquathermie projecten in Nederland

Bekijk hier onze recente aquathermie projecten. Bijvoorbeeld hoe aquathermie is toegepast in de P12 te Zaandam of in de verkeerscentrale te Papendorp.