Bodemenergiesystemen

“specialist in de aanleg van bodemenergiesystemen“

Als Tjaden willen we bijdragen aan de transitie naar duurzame energie en opschaling van bodemenergie. We zijn al meer dan dertig jaar actief op dit terrein.

Warmte- en Koude Opslag (WKO – ATES – OWB)

In een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie wordt bodemenergie gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Het benutten van bodemenergie is een duurzame oplossing waarmee het verbruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking fors teruggedrongen wordt.

Projecten